Hizmet Veren Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

Yasal sorumluluklar içeren kullanıcı sözleşmesindeki belirtilen kuralların, şartların  eniyihaliyikama.com sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilmektedir. Eğer eniyihaliyikama.com sitesi tarafından belirtilen koşullar ve şartlar sizin için uygun değilse eniyihaliyikama.com web sistesini  ve sunulan hizmetleri kullanmayınız. TE Endüstriyel Ürünler Makina Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited şirketi tarafından kullanıcılara verilen aracılık hizmetlerinin daha yüksek standartlarda sürdürülebilmesi için eniyihaliyikama.com sitesinde bulunan kullanım sözleşmesinde ,  dilediği zaman tek taraflı olarak  ve herhangibir bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.   Güncel kullanım sözleşmesi eniyihaliyikama.com web sitesinde yayınlandığı anda geçerli olacaktır. Kullanıcıların hizmet almadan önce kullanım sözleşmesini okumaları tavsiye olunur.

Madde1  -  Tanımlar

 • “eniyihaliyikama.com” TE Endüstriyel Ürünler Makina Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited şirketini,
 • “Web Sitesi”com internet sitesini,
 • “Kullanıcı” Herhangibir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
 • “Üye” Cep telefonu ve E-Posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı sözleşmesini kabul ederek üye kaydı oluşturan Kullanıcı’yı
 • “Müşteri” Hizmet alma talebini Web Sitesi üzerinden gönderen Kullanıcı’yı,
 • “Hizmet Veren” Müşteri tarafından yapılan hizmet talebine cevap olarak teklif sunan şahıs,kuruluş veya tüzel kişiyi kapsamaktadır.
 • “Meslek Profili” Hizmet Veren’in Müşteri taleplerine cevap verebilmesi için vereceği hizmetin tanıtımını yaptığı ve Müşteri taleplerine teklif verebilmek için oluşturduğu profildir.
 • “Hizmet Talebi” Müşteri tarafından talep edilen iş/hizmet isteğinin bir veya daha fazla Hizmet Veren’e teklif istemek amacıyla yönlendirilmesi talebidir,
 • “Teklif” Hizmet Veren’nin Müşteri Hizmet Talebi’ni karşılamak için cevap olarak verdiği ücret ederidir,
 • “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Veren’in eniyihaliyikama.com’a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin eniyihaliyikama.com veya eniyihaliyikama.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Veren’den tahsilini sağlayan sistemi,
 • “Teklif Verme Ücreti” Hizmet Veren’in Müşteri’ye teklif iletme hakkını elde edebilmesi için eniyihaliyikama.com’a ödeyeceği hizmet ücretini,
 • “Sözleşme” İşbu Kullanıcı sözleşmesini,
 • “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

Madde2  -  Sözleşme Kapsamı

İşbu Sözleşme herhangibir Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları kapsayan, tanımlayan elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi’ni kullanan tüm Kullanıcı’ların (Müşteri’ler yada Hizmet Veren’ler) iş bu Sözleşme’nin tamamını  okuduğunu, anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız ve şartsız olarak onayladığını ve kabul ettiğini taahhüt eder. eniyihaliyikama.com yalnızca bir buluşma/buluşturma platformudur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’e göre eniyihaliyikama.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Web Sitesi sadece Hizmet Veren’ler ve Müşteri’leri bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur.

Madde3  -  Tarafların hak ve yükümlülükleri

eniyihaliyikama.com sitesi Müşteri ve Hizmet Veren tarafından  bildirilmiş olan bilgilerin belirlenen içeriğe uygun olarak Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Diğer taraftan, Web sitesi kullnımından veya arizi bir durum olması durumunda Web Sitesi’nin kullanım dışı kalması durumunda, Kullanıcı uğrayabileceği zararlardan dolayı eniyihaliyikama.com’dan tazminat talep etmemeyi kabul etmiştir.  

Müşteri’nin işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek hertürlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Müşteri’ye aittir.

Müşteri ile Hizmet Veren  yaptığı sözleşmede , anlaşmada eniyihaliyikama.com’un hiçbirşekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişklerden tamamen kendileri sorumludur.

Kullanıcılar, kendi aralarında veya eniyihaliyikama.com çalışanları ile iletişime geçtiklerinde ırkçı,nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren,taciz eden veya tacizi savunan,illegal faliyetleri savunan,tehdit edici, haksız rekabet oluşturan, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamazlar. Bu tarz bir kullanım olması durumunda ilgili Kullanıcının Üyeliği iptal edilecektir.

Madde4  -  Üyelik

Kullanıcı tarafından Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üye’lere ait şifrenin belirlenmesi ve korunması Üye’nin sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi kesinlikle paylaşılmamalıdır, Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. eniyihaliyikama.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

Kullanıcı tarafından Web sitesi’ne üye olurken beyan edilen isim,adres,telefon,e-posta, vergi dairesi gibi her türlü bilgi güncel,doğru ve eksiz olmalıdır. eniyihaliyikama.com beyan edilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir.  Beyan edilen bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üye’lerin veya 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir, Kullanıcı bu zararlar için eniyihaliyikama.com ‘dan maddi/manevi herhangibir tazminat talep etmemeyi kabul etmiştir.

Madde5  -  Hizmet Talebi

Herhangibir Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında bir Hizmet Talebi oluşturabilir. Kullanıcı eğer Hizmet Talebi yapacak ise en az 18 yaşında ve temyiz kudretine haiz olmalıdır. Müşteri geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak istiyorsa talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak beyan etmelidir. eniyihaliyikama.com Müşteri’nin Hizmet Talebi’ni uygun görmesi durumunda yayınlanmasını sağlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin beyan edilen tüm bilgilerin sorumluluğu Müşteri’ye aittir.

Kullanıcı tarafından Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi içeriğinde,

 • Yanıltıcı/yanlış beyan olmamalıdır,
 • Herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmemelidir,
 • Hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmemelidir,
 • Etik olmayan, onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmamalıdır,
 • Cinsel içerrik veya çocuk pornografisi içermemelidir,
 • Kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemelidir.

eniyihaliyikama.com Müşteri Hizmet Talebi’ne uygun olan Hizmet Veren’i bulacağını yada bulduracağını garanti etmez ve edemez. Müşteriler Hizmet Veren’ler hakkındaki gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

Madde6  -  Meslek Profili

Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşullarını onayladıktan sonra Hizmet Veren sıfatı kazanabilir. Hizmet Veren tarafından beyan edilen bigilerin doğruluğunu Hizmet Veren kayıtsız ve şartsız olarak kabul eder. Meslek Porfili oluşturmak için Hizmet Veren en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmalıdır. Hizmet Veren tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren’e aittir. Meslek Profili oluşturmak için ism,marka,ünvan,iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak Hizmet Veren tarafından verilmelidir.

Yönetmelik gereği eniyihaliyikama.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır;(a) Ticaret ünvanı,işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri (b) Tebligata elverişli KEP adresi (c) Esnaflar için vergi kimlik numarası (d) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıyıda bulunduğuna ilişkin bilgi. Eniyihaliyikama.com Hizmet Veren’in  Web Sitesi üzerinde Meslek Profilini kendi kontrolünden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlanmasını sağlar.

Eniyihaliyikama.com ile Hizmet Veren arasında istihdam,danışmanlık, yüklenicilik,ortak  girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Madde7  -  Teklif

Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi'nde belirtilen hizmeti Teklif'te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı taahhüt edecektir. Kazanan Teklif, Müşteri tarafından kabul edilen Teklif’tir. Hizmet Veren tarafından yapılan Teklif sunumu, Müşteri tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Müşteri ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Müşteri, belirtilen Hizmet Talebi için yanlız bir Teklif’i kabul edebilir. Hizmet Veren’in sonrasında ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir,  söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenmelidir.

Hizmet Veren Müşteri’yi yanıltmaktan yasaklı olduğunun kabulünü beyan  ve taahhüt eder. eniyihaliyikama.com’un Hizmet Veren’in bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangibir sebeple  eniyihaliyikama.com’un gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

Teklif verme işlemi eniyihaliyikama.com tarafından Hizmet Veren’ler için ücretli olarak sunulabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Hizmet Veren teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Müşteri tarafından görülmemesi veya aynı Hizmet Talebi için başka Hizmet Veren’lerin teklif vermiş olması, hiçbir şekilde Hizmet Veren’e teklif verme ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

Meslek profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Veren, Müşteri veya Kullanıcı’ya ait olup eniyihaliyikama.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde8  -  Ödeme

Online Ödeme sistemi’ne eniyihaliyikama.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde,ödeme kuruluşu ile Müşteri ve Hizmet Veren arasındaki ilişki eniyihaliyikama.com’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ödeme kuruluşuna aittir.

Eniyihaliyikama.com yanlızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli Teklif Verme Ücreti veya iletişim hakkı  için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

Hizmet Veren’in Müşteri iletişim bilgilerine ulaşmak için eniyihaliyikama.com tarafından belirlenen ücret tutarı olan Teklif Verme Ücreti’ni ödemeyi taahhüt eder. İlave olarak Hizmet Veren Web sitesi üzerinden aldığı diğer hizmet ve ürünler içinde belirtilen fiyatları ödeyecektir.

eniyihaliyikama.com Teklif Verme Ücreti ve fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Teklif Verme Ücreti ödemesi, Hizmet Veren’in Müşteri taleplerini görüp değerlendirdikten sonra Müşteri ile iletişime geçebilmesi için gerekli olan iletişim bilgilerine ulaşabilmesi anında yapılan ödemedir. Teklif Verme Ücreti ödemeden Müşteri ile temasa geçilemeyecektir.

Hizmet Veren tarafından yapılmış olan Teklif Verme Ücreti ödemesinin iadesi yoktur. Ancak eniyihaliyikama.com insiyatifi ile Hizmet Veren’e Teklif Verme Ücreti iadesi yapılabilir.

Hizmet Veren’in ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda eniyihaliyikama.com’un Sözleşme’yi derhal feshedip hizmeti durdurma hak ve yetkisi vardır.

Hizmet Bedeli iadesi yapılması zaruriyeti ortaya çıktığında , Hizmet Bedeli ilgili Hizmet Veren tarafından Müşteri’ye yapılacaktır. Hizmet Bedeli eniyihaliyikama.com’dan talep edilemez..

 

Madde9  -  Garanti

eniyihaliyikama.com’un Müşteri ve Hizmet Veren arasındaki teklif ,icap,kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangibir sorumluluğu bulunmamaktadır. eniyihaliyikama.com Müşteri ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Müşteri’nin bölgesinde , Müşteri’nin talep etmiş olduğu hizmeti istenen zamanda ve yerde yapmaya uygun Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Müşteriler Hizmet  Veren hakkında gerekli incelemeyi soruşturmayı kendileri yapmalıdırlar. Web sitesi  aracılığı ile Hizmet Veren’lerden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Veren’lere aittir. Eniyihaliyikama.com’un herhangibir sorumluluğu bulunmaz. eniyihaliyikama.com  Hizmet Veren’leri yada yaptıkları hizmetleri tasdik ve tavsiye etmez.  Hizmet Veren’lerin vermiş oldukları hizmetlerin kalitesini, çalışma performanslarını ve sonucunu garanti etmez. eniyihaliyikama.com hazırlamış olduğu algoritmalar ile Üye oylamalarını analiz ederek bir sıralama, kategorilendirme yapabilir. Ancak söz konusu bu sıralama kategorilendirme  eniyihaliyikama.com’un verdiği garanti anlamına gelmez. Hizmet Veren ve Müşteri arasındaki ilişkiden eniyihaliyikama.com sorumlu değildir. Hizmet Veren’in öngörmüş olduğu hizmeti sağlarken Müşteriye veya 3. Kişilere vereceği zararlardan eniyihaliyikama.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet Veren’lerin güvenilirliği,yetkinliği, zaman planlaması, sonuçların yetersizliği  ve hizmet kalitesinin düşüklüğü gibi konularında eniyihaliyikama.com’un  hiçbir garanti ve taahhütü bulunmamaktadır. Müşteri isim, adres ve telefon numarası  gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet  Verenler ile paylaşılmasından dolayı Müşteri ve Hizmet Veren’ler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek  zarardan eniyihaliyikama.com kesinlikle sorumlu değildir. Müşteri ve Hizmet Veren , işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu Sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. Müşteri söz konusu kişisel bilgilerin Hizmet Veren tarafından ve Müşteri’nin onayı alınmadığı hallerde reklam,pazarlama,kişisel vb. herhangibir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Müşteri  ile hizmet Verenler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zararlardan eniyihaliyikama.com kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Müşteri’leri ve 3. Şahısları herhangibir zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin eniyihaliyikama.com’a yönelmesi durumunda, eniyihaliyikama.com tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut eniyihaliyikama.com’daki hak ve alacaklarından takas/mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır. Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi ve beyanların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, eniyihaliyikama.com’un herhangibir sorumluluğu bulunmaz. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin edilmesi gereken her türlü izin, onay,kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye illişkin sorumluluk Hizmet Veren’e ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Mevzuata uymayan hallerde eniyihaliyikama.com’un ve 3. şahısların uğradığı/uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Veren’lere aittir.

 

Madde10 -  Yetkilendirme

eniyihaliyikama.com sunmuş olduğu Web Sitesi uygulamasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar Web Sitesi’nin kullanımı için eniyihaliyikama.com’a herhangibir kullanım ücreti ödememektedirler,  sistemin askıya alınması yada durdurulması nedeniyle herhangibir talepte bulunmayacaklardır. eniyihaliyikama.com veya işbirliğ yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Müşteri ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkanını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sözkonusu  nedenle eniyihaliyikama.com’un Kullanıcılarına veya 3. Şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına eniyihaliyikama.com sahiptir. Web Sitesindeki Kullanıcı bilgileri kullanılarak eniyihaliyikama.com tarafından raporlar düzenlenebilir, bu raporları eniyihaliyikama.com kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri eniyihaliyikama.com iş ortakları ile 3. Şahıslarla bedelli veya bedelsiz olarak paylaşabilir. Bu işlemler eniyihaliyikama.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırı bir durum değildir.

Web Sitesi Kullanıcıları enyihaliyikama.com tarafından promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edilebilir. Kullanıcıların ilgili e-postaları almak istememesi durumunda info@eniyihaliyikama.com adresine yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Web Sitesi Kullanıcıları arasında fikri hakların ihlaline ilişkin bir ihtilaf olduğu takdirde eniyihaliyikama.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, eniyihaliyikama.com kendi insiyatifiyle işlem yapar.

Müşteri’ler Hizmet Veren’lerden almış oldukları hizmete ilişkin olarak değerlendirme/yorum yapma hakkına sahiptir  Bu yapılan değerlendirmeler eniyihaliyikama.com tarafından yapılacak olan kontrol ,onay ve düzeltme işlemlerinden sonra uygun görülmesi durumunda  tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Müşteri tarafından yapılan yorumları eniyihaliyikama.com’un düzeltme, sıralama yada yayınlayıp yayınlamama yetkisi bulunmaktadır. Web Sitesi’nde kısmi yada tamamen, geçici yada kalıcı olarak değişiklik yapma hakkı eniyihaliyikama.com’a aittir. Bazı Kullanıcıların Web Sitesine erişimini engelleme hakkı enyihaliyikama .com’a aittir. Gerek gördüğü durumlarda bu hakkı kullanabilir.

Müşteriler tarafından yapılan tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları eniyihaliyikama.com’a aittir. Müşteri yorumları üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamen kaldırma hakkı eniyihaliyikama.com’a aittir. Müşteri yorumlarının Web Sitesinde yayınlanıp yayınlanmaması eniyihaliyikama.com’un insiyatifindedir.

eniyihaliyikama.com, kullanım şartları,gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere  bağlı kalmak kaydıyla kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler,yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faliyetlerinde kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi’nde bulunan içeriklerin eniyihaliyikama.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Vern ve Müşteri’nin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Hizmet Veren ve Müşteri Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları tüm içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur.

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerin bir kısmı yada tamamı ileride ücretli yada ücretsiz yapma hakkı eniyihaliyikama.com’a aittir.

Kullanıcıların e-posta ve cep telefon numaralarının doğrulanması amacıyla SMS,e-posta veya diğer teknik araçlar kullanılabilir.

Kullanıcı’ların işbu sözleşmedeki maddeleri ihlal etmeleri durumunda yada hiçbir  sebep göstemek zorunda kalmadan eniyihaliyikama.com tarafından Web Sitesi Üyelik erişimleri iptal edilebilir yada Üye’likleri askıya alınabilir.

Madde11  -  Web Sitesi

eniyihaliyikama.com önceden haber vererek yada vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni(veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Web Sitesinin hatasız,kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web sitesinin ya da üzerindeki herhangibir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını eniyihaliyikama.com taahhüt etmez. Web Sitesinin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından eniyihaliyikama.com sorumlu değildir. Web Sitesinde güvenlik amaçlı makul tedbirler eniyihaliyikama.com tarafından alınmaktadır. Ancak eniyihaliyikama.com’a ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki verilere yapılacak saldırılar sonucu sistemdeki tüm  Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan dolayı eniyihaliyikama.com sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesinde bulunan görsel ve yazılı içerik kişisel kullanım için sunulmaktadır. Web Sitesindeki logo, grafik, ses, ikon,metin, imge, html kodu, diğer kodlar, teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modelide dahil tüm materyaller ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi eniyihaliyikama.com dur. Aksi belirtilmedikçe ticari veya  kişisel amaçlarla izinsiz kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere,bu sitede yer alan herhangibir unsuru diğerbir alanda veya internet sistesinde yayınlaması yasaktır.

Web sitesi tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı eniyihaliyikama.com’a aittir. Bu yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Web Sitesi aracılığıyla yayınlanan fikir, tavsiye,açıklama,teklif,yorum, değerlendirme veya diğer içerik ilgili yazara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen ilgili yazar sorumludur. Web Sitesinde bulunan bir bilginin,yorumun doğruluğunu , bütünlüğünü veya faydasını eniyihaliyikama.com garanti etmez, sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesi eniyihaliyikama.com’un kontrolü altında olmayan başka ineternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. eniyihaliyikama.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

eniyihaliyikama.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi'nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • "Önemsiz posta", "zincir mektup" veya istenmeyen toplu posta veya "spamming" iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Madde12  -  Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, işbu Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri'nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde13  -  Sözleşmenin Feshi

Bu Sözleşme, eniyihaliyikama.com tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Hizmet Veren tarafından eniyihaliyikama.com’a  bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Hizmet Veren'in hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır.

eniyihaliyikama.com dilediği zaman sebepli veya sebepsiz tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu halde Hizmet Veren her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

Madde14  -  Tebligat Adresi

Kullanıcılar  Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adresleri ve cep telefon numaralarının tebligat aracı/adresi olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki/cep telefonu numaralarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara/cep telefon numaralarına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi Kullanıcılarının kayıtlı elektronik posta adresini /cep telefon numarasını kullanarak yapacağı her türlü bildirimin , elektronik postanın eniyihaliyikama.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde15  -  Sözleşme Süresi

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği  ve kullanıcılara eniyihaliyikama.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde15  -  Sözleşmenin Bütünlüğü

Taraflar'dan her biri, toplam 15 (on beş) maddeden ibaret olan işbu Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde işbu Sözleşme'nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

 

Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, size yardımcı olalım.
WhatsApp Destek Hattı